Контакти

Свържете се с нас  на посочения телефон, Skype, Facebook, E-mail и запишете вашия час, за да притежавате БЕЗУПРЕЧЕН АВТОМОБИЛ.
Адресът е кв. Слатина, бул. Цветан Лазаров 11
(във ВТУ “Тодор Каблешков” – бившето ПЖИ)
© Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин без писменото съгласие на Pastirane.com Нарушителите ще бъдат наказвани според Българското и Европейското законодателство защитаващи Авторските права.

Кaк да ни откриетe?

Aдрес: София,
бул. Цветан Лазаров 11 (ВТУ)
тел: 0888 959 242
E-mail: pastirane@gmail.com